Oczy

Oczy sowy.

Sowy nie widzą w całkowitej ciemności, jak to się im przypisuje. Przeważające na siatkówce światłoczułe receptory – pręciki – sprawiają, że widzą skotopowo, czyli dobrze przy niewielkim natężeniu światła. Warto sobie uzmysłowić, że puszczyk widzi ok. 100x lepiej od człowieka, choć ten jest w stanie zobaczyć palącą się świeczkę z odległości 20 km!
Gałki oczne sów, są ogromne i u dużych gatunków wielkością przewyższają nawet ludzkie. Takie „niesamowite”oczy znacznie wystają poza czaszkę i łatwo ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu, np. podczas kolizji z samochodem.

Facebook

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 listopad 2018 19:51